Polska Piastów
do 1370
Polska Jagielonów
1371-1572
Rzeczpospolita Obojga Narodów
1569-1795
Polska pod zaborami
1795-1918
II Rzeczpospolita
1918-1939
Polska w czasie II wojny światowej
1939-1945
PRL
1944-1989
Współczesna Polska
od 1989