Wybierz okres

O projekcie:

Muzeum Historii Polski w Warszawie postanowiło utworzyć angielskojęzyczną stronę internetową www.polishfreedom.pl skierowaną do wykładowców akademickich i studentów oraz pasjonatów historii, na której prezentować będziemy stale powiększany zbiór źródeł historycznych dotyczących historii Polski od X do XX wieku. Chcielibyśmy, aby stała się ona rodzajem internetowego elementarza ukazującego przez pryzmat wybranych tekstów najważniejsze wydarzenia i procesy z dziejów Polski. Każdy dokument, wraz z koniecznymi objaśnieniami i krótkim wprowadzeniem, prezentujemy w polskiej i angielskiej wersji językowej (w przypadku tekstów powstałych w języku innym niż polski, np. po łacinie, publikujemy również wersję oryginalną).

 

Pierwsze teksty wybrane do publikacji ilustrują polską tradycję przywiązania do wolności, rozumianej zarówno jako wolność polityczna, jak i wolność jednostki. Zainteresowani znajdą tu dokumenty fundamentalne dla rozwoju polskiego parlamentaryzmu, przywileje gwarantujące swobody stanu szlacheckiego i tolerancję religijną we wczesnonowożytnej Rzeczypospolitej. Dowodem na żywotność polskich tradycji wolnościowych w XIX wieku, gdy państwo polskie przestało istnieć, są dokumenty wydane przez władze powstań narodowych z 1831 i 1863 roku. Prezentujemy również wybrane dokumenty dotyczące odbudowy państwa polskiego oraz konfrontacji z totalitaryzmami i walki o wolność i niepodległość w czasie II wojny światowej i w okresie komunizmu. 

 

Prezentowana kolekcja źródeł stanowi początek szerszego projektu. Mamy nadzieję, że spełni ona swą rolę i pozwoli wykładowcom akademickim, nauczycielom historii i wszystkim zainteresowanym w nowy, pogłębiony sposób spojrzeć na dzieje Polski i Polaków oraz ich roli w dziejach Europy.